Director Talk

Featured News

ผลงานบุคลากร

View All

ดาวน์โหลด

View All
รายการ วันที่ โดย

บุคลากร

ผู้บริหาร

ไม่ได้กำหนดหัวหน้าหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ แอดมินโรงเรียน ->ตั้งค่าระบบ->กำหนดผู้บริหาร/หัวหน้างาน

เมนูหลัก

สถิติ

Online : 1 IP
วันนี้ : 8 IP
เมื่อวาน : 5 IP
สัปดาห์นี้ : 8 IP
เดือนนี้ : 66 IP
ปีนี้ : 12896 IP
ทั้งหมด : 42864 IP
บันทึก : 6248 (18.07.2021)

ITA

1.Q&A 2.แผนดำเนินการประจำปี 3.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ 4.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 5.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 6.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 7.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 8.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 9.E-Service 10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 11.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน 12.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 13.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 15.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 17.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 18.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 19.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 21.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 26.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 27.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 29.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 30.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 31.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 32.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 35.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 36.โครงสร้างสถานศึกษา
โรงเรียนแม่ยาววิทยา

79 หมู่ 6
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© แม่ยาววิทยา. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon