ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนแม่ยาววิทยา

79 หมู่ 6

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

79 หมู่ 6

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00